İhtarnameye Cevap 1

'İhtarnameler , Sözleşme Metinleri vb.' forumunda fells2 tarafından 10 Haziran 2009 tarihinde açılan konu

 1. fells2

  fells2 Banned

  Katılım:
  3 Şubat 2008
  Mesaj:
  13
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  Lawyer
  Şehir:
  Turkey

  CEVAP VEREN (KEŞİDECİ) :
  VEKİLLERİ :
  KARŞI TARAF (MUHATAP) :
  VEKİLİ :
  KONU : ............. Noterliğinden keşide edilen 18.12.2000 tarih ve ......... yevmiye numaralı ihtarnameye cevabımızdır.
  C E V A P L A R I M I Z :
  1- İhtarnamede ileri sürülen tüm iddialar hukuki dayanaktan yoksun ve gerçek dışıdır. İhtarnamenin 3. maddesinde işyerinin E. ve H. tarafından müvekkile devredildiğini iddia etmektesiniz. Gerçekte işletmedeki tüm malzeme ve demirbaşları fatura etmek suretiyle müvekkile devir ve teslim ettiğiniz gerek işletmeniz ve şirketiniz kayıtlarında ve gerekse resmi kurumlar nezdindeki kayıtlarda sabittir. Aynı tarihte şirketinizi de başka bir adrese naklettiğiniz gibi diğer özel eşyalarınızı da bir kamyonetle ............’daki adresinize götürdüğünüz herkesçe bilinmekte ve ispat edilebilir durumdadır.
  2- Yukarıda açıkladığımız devir ve teslimden bu yana bir yıla yakın zaman geçtikten sonra taşınmaz maliki E. ile kira ilişkinizin devam ettiğini ileri sürmeniz mesnetsiz bir iddia olup iyi niyetle bağdaşmaz. E. ile hukuki ilişkinizi devir ve teslimden evvel rızaen ve fiilen sona erdirdiğiniz de bilinen bir gerçektir.
  3- E’nin taşınmaz malikliği dışında müvekkile ait işyeri ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. İşyerinin devir ve teslimi de yukarıda açıklanan şekilde yapıldığından bir gayrı yasallık hiçbir şekilde söz konusu değildir. Devir-teslim tarihinde fatura edilen malzeme ve demirbaş bedelleri ödenmiş olduğundan müvekkilin ödemesi gereken bir borç da yoktur. Tüm iddialarımız gerçek dışıdır, iddia ve taleplerinizi reddediyoruz.
  4- İddia edildiği gibi, müvekkil şirketinize ait işyerinde çalışan bir eleman değildir. İşletmedeki tüm demirbaş ve malzemeleri şirketinizden devir ve teslim alan müvekkil, yeri kiralamış olup kendi nam ve hesabına ticari faaliyet yapmaktadır.
  5- Geçen zaman içerisinde şirketinizden alacaklı olduğunu iddia edenler müvekkile ait işyerine sıkça gelerek taciz etmektedirler. Hatta bu işyerine icra tebligatları gönderilmiş, hacze gelinmiştir. Gerçi bunlar yasal durum karşısında hukuki sonuç doğurmamış ve doğurmayacaktır. Ancak müvekkil bunlara karşı da hukuki mücadele vermek zorunda kalmıştır. Asıl önemlisi bu olayları sizin yönlendirdiğiniz duyumları alınmaktadır. Bu haksız girişim ve davranışlarınıza karşı gerektiğinde yasal yollara başvurulacaktır.
  Sayın muhatap, yukarıda kısaca izah edilen nedenlerle sataşmalarınıza son vermenizi; aksi halde aleyhinizde yasal yollara müracaat edileceğini, bu uğurda yapılacak tüm masraf ve avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını cevaben ihtar ederiz.
  Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, birnüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının da tarafımıza verilmesini talep ve rica ederiz.
  Saygılarımızla, ....../...../......
   

Bu Sayfayı Paylaş