(Fatih Sultan Mehmet) Şiirleri

'Türk ve Dünya Tarihi' forumunda HAKAN tarafından 12 Ağustos 2009 tarihinde açılan konu

 1. HAKAN

  HAKAN YalnıZ Kurt

  Katılım:
  12 Şubat 2009
  Mesaj:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  Kürşat'ın narasıyla indik Tanrı Dağı'ndanruhumuzu

  Ağlasa derd-i derûnum çeşm-i giryânım sana
  Ağlasa derd-i derûnum çeşm-i giryânım sana
  Âşikâr olurdu gâlib râz-ı pinhânım sana

  (Sevgili!) İçimdeki dertler ile, yaş dolu gözlerim senin için ağlayacak olsa, (gönlümdeki) gizli sırlarım (gözyaşlarıma) gâlip gelir ve (sırlar) sana aşikâr olurdu.

  Mesned-i hüsn üzre sen ben hâk-i rehde pâymâl
  Mûr hâlin nice arz ede Süleyman'ım sana

  Sen güzellik tahtında (oturuyorsun): bense yolunun toprağında pâymâl (ayaklar altında) kalmışım. Hâl bu iken a Süleyman'ım, sana bir karınca (denli âciz olan) durumumu nasıl arz edeyim? ' Divân edebiyatında Süleyman ihtişâmı; karınca da acziyet ve zayıflığı temsil ettiği için şair de kendini karınca; sevgilisini Süleyman olarak nitelendirmiştir.'

  Şem'i gör kim meclisinde ağlayıp başdan çıkar
  Hoş yanar yıkılır ey şem'-i şebistânım sana

  Muma da bak! Senin (bulunduğun) meclisinde ağlayıp baştan çıkmakta. Ey odamı aydınlatan! O mum senin için ne de hoş yanıp yıkılıyor. 'Mum yanarken, baştaki fitilin kenarlarından ağlıyormuş gibi akar. Şair buna gıpta ediyor ve onu sevgilinin aşkı ile baştan çıkmış veya o uğurda başını vermiş olarak gösteriyor.'

  Subh gibi sâdık olduğum gam-ı aşkında ben
  Gün gibi rûşen durur ey mâh-ı tâbânım sana

  Ey ay gibi parlayan sevgilim! Benin sana karşı, aşkının yolunda sabah kadar sâdık olduğum, (doğrusu) gün gibi âşikârdır.

  Dün rakîbin cevrini men' eyledin ben hastadan
  Eyledi te'sir gûyâ âh u efgânım sana

  Dün rakiplerimin, aşkının hastası olan bana yaptıkları eziyetleri meneyledin. Galiba âh ve feryatlarım sana tesir etmiş!

  Zahm-ı hicrân şerhi çün mümkün değildir dostum
  Sîne-çâkinden haber versin girîbânım sana

  Dostum! Anlaşılan o ki (bağrımdaki) ayrılık yarasının şerh etmek mümkün görünmüyor. (Bari) açık duran şu yakam, (aşkından dolayı) göğsümdeki (şerha şerha olmuş) yarıkları sana göstersin (de insafa gel!)

  Eyleme gönlün gözün cevr ile Avnî'nin harâb
  Dürr ü gevherler verir bu bahr ile kânım sana

  (Sevgilim!) Eziyetlerinle Avnî'nin gözlerini ve gönlünü harap etme! Zira bu deniz (gibi coşkun gözlerim) , sana inciler; bu maden ocağı (gibi gönlüm) de mücevherler sunar.


  (Fatih Sultan Mehmet)


  Bâde-i nâb ile buldu rûh-ı cânân revnak
  Gazel

  Bâde-i nâb ile buldu rûh-ı cânân revnak
  Gûyiyâ güller ile buldu gülistân revnak

  Zülf-i miskîn ki rûh-ı yâr ile tâbende durur
  Şem'-i pürnûr ile san buldu şebistân revnak

  Göricek yaşımı naz ile salınır ol yâr
  Cûyibar ile bulur serv-i hırâmân revnak

  İşidip nâlemi handân olur ol yâr bulur
  Na'ra-i bülbül ile gonca-i handân revnak

  Eşk-i çeşmimle olur lâ'l-i leb-i yâr ferah
  Tâb-ı kevkeble bulur lâ'l-i Bedahşân revnak

  Hatt u hâl ile bulur Avnî rûh-ı yâr şeref
  Bâblarla nitekim buldu Gülistân revnak


  (Fatih Sultan Mehmet)


  Kimsesiz Hiç Kimse Yok
  Hiç kimse yok kimsesiz
  Herkesin var bir kimsesi
  Ben bugün kimsesiz kaldım
  Ey kimsesizler kimsesi
  *******
  Kimse aradığım yollarda
  Kimsesizlik kimsem oldu
  Dinsin artık hicranın cana
  Kimse aradığım yollar
  Kimsesiz kimselerle doldu


  (Fatih Sultan Mehmet)


  Sakiya mey sun ki bir gün lalezar elden gider
  Sakiya mey sun ki bir gün lalezar elden gider
  Erişir fasl-ı hazan bağ-u bahar elden gider.

  Her nice Zühd-ü salaha mail olur hatırım
  Gördüğümce ol nigarı ihtiyar elden gider.

  Şöyle hak oldum ki, ah etmeye havf eyler gönül
  Lacerem bad-ı saba ile gubar elden gider.

  Gırre olma dilbera hüsnü cemale kıl vefa
  Baki kalmaz kimseye nakşünigar elden gider.

  Yar içün ağyar ile merdane ceng etsem gerek
  İt gibi murdar rakib ölmezse yar elden gider.


  (Fatih Sultan Mehmet)
   

Bu Sayfayı Paylaş