Son Çıkan Kanunlar [ 01/2006 ]

'İşletme' forumunda MAJESTE tarafından 13 Ocak 2006 tarihinde açılan konu

 1. MAJESTE

  MAJESTE Kadim Dost

  Katılım:
  19 Kasım 2005
  Mesaj:
  10
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  İSTANBUL

  ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI

  Resmi Gazete Tarihi : 23/12/2005

  Resmi Gazete No: 26032

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

  Karar Tarihi : 21/12/2005

  Karar No : 2005/1  22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu' nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 29/11/2005 tarihinde başladığı çalışmalarını 21/12/2005 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

  1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine oybirliğiyle,

  2) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin 1/1/2006-31/12/2006 tarihleri arasında 17,70 (onyediyetmiş) Yeni Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla,

  3) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin 1/1/2006-31/12/2006 tarihleri arasında 15.00 (onbeş) Yeni Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla,

  4) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete'de yayımlanmasına oybirliğiyle,

  karar verilmiştir.  GEREKÇE  Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

  Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

  Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2006 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

  İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; 16 yaşını doldurmuş işçiler için, 1/1/2006-31/12/2006 tarihleri arasında uygulanmak üzere günlük asgari ücreti 17,70 (onyediyetmiş) Yeni Türk Lirası olarak belirlemiştir.

  16 yaşını doldurmamış işçiler için, 1/1/2006-31/12/2006 tarihleri arasında uygulanmak üzere günlük asgari ücretin 15,00 (onbeş) Yeni Türk Lirası olarak belirlenmesi Komisyonca kabul edilmiştir.

  Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirlenen asgari ücretler, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.

  ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTTIRIMI

  Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2005/2)

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

  Resmi Gazete No 26039
  Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005

  MADDE 1 — Bu Tebliğ, Türk Ticaret Kanunu'nun 274 üncü ve 3143 sayılı Kanun'un 33 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

  MADDE 2 — 15.11.2003 tarihli ve 25290 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2004/6) ile belirlenen süreler değiştirilmiştir. Sermayeleri 50 bin Yeni Türk Lirasından az olan anonim şirketler ile 5 bin Yeni Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek amacıyla en geç 31.12.2006 tarihi mesai bitimine kadar şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memurluğuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde müracaat eden şirketlerin sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 31.3.2007 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

  MADDE 3 — Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

  MADDE 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

  AYLIK/ ÜÇ AYLIK MUHTASAR BEYANNAME VEREN MÜKELLEFLERİN ÜCRETLİLERE VERGİ İADESİ KONULARINDA AÇIKLAMA
  • Halen çalışmakta olan ücretliler, Emekli olanlar, İşten ayrılan ve işsiz kalanlar (Tüm ücretliler) Vergi iadesine ilişkin bildirimleri (Zarfları) 20 OCAK 2006 mesai bitimine kadar işverene teslim edecekler,

  • Aylık Muhtasar Beyanname veren mükellefler ; Şubat ayı için düzenleyecekleri ücret bordrosundan hesapladıkları Gelir vergisi kadar mahsup yaparak, Şubat maaşı ile ücretliye ödeyecekler. Mahsup edilmeyen vergi iadeleri, takip eden her ay yapılarak maaşı ile ödenecektir. Buna göre, aylık muhtasar beyanname veren işverenler, ücretlilere uygulanan vergi indirimine ait mahsup işlemini Şubat ayına ait Mart ayında verecekleri muhtasar beyannamede göstereceklerdir.

  • Üç Aylık Muhtasar beyanname veren mükellefler ; Ocak-Şubat-Mart Dönemine ilişkin düzenleyecekleri Beyannamede; Ocak-Şubat ve Mart Aylarına ilişkin vergi iadesi bu üç aya isabet eden Gelir Vergileri kadar mahsup ederek, Nisan ayında ücretliye ödeyeceklerdir. Mahsup edilmeyen vergi iadeleri, takip eden 3 aylık muhtasardan mahsup edilecektir. Mükellefler mahsup işlemini (Ocak-Şubat-Mart) aylarına ait Nisan ayında verecekleri muhtasar beyannamede yapacaklardır .

  • Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılan Ücretliler İçin Yapılacak Uygulama: Emeklilik nedeniyle işinden ayrılan ücretliler, yıl içinde vergi indirimine konu mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları harcamalara ait belgelerini 20 Ocak tarihine kadar emekli oldukları işverene vereceklerdir. İşverenler emeklilik nedeniyle işten ayrılanlar için hesapladıkları vergi indirimi tutarlarını (Tamamını), Ocak ayına ait olup , 20 Şubat akşamına kadar verilecek muhtasar beyanname ile beyan edilen tevkif suretiyle kesilen vergilerden mahsup edecek ve emekliye ödeyecektir.

  • İşveren Değiştiren Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması : Bir işveren nezdinde ücretli olarak çalışmakta iken, iş değiştirmek suretiyle başka bir işveren nezdinde çalışmaya başlayan ücretliler, işveren değiştirdiği takvim yılına ilişkin vergi bildirimini en son çalıştığı işverene verecektir.

  Ancak, bu ücretliler yıl içinde yeni bir işe başlamış iseler daha önce çalıştığı işverenden kendilerine ödenen ücretlerin vergi matrahını, bu matrahtan kesilen gelir vergisini ve bu verginin beyan edilmiş (tahakkuk fişine bağlanmış) olduğunu gösterir bir belgeyi alarak, yeni işverene ibraz edecektir. Bu yazının bir örneği, yeni işveren tarafından eski işverenin muhtasar beyanname yönünden bağlı olduğu vergi dairesine bir yazıyla gönderilecektir. Bildirimin verildiği işveren, bu belgeleri de dikkate alarak yukarıda açıklanan iade sistemi ile vergi iadesini alacaktır.

  • Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması: Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, ücretli her bir işverene vergi indirimine ait bildirimini ayrı ayrı verecektir. Bu durumda her bir işveren kendi ödediği ücretlerin vergi matrahlarını esas alarak, yukarıda açıklanan esaslara göre vergi indirimini uygulayacaktır.

  • Ücretlilere ödenecek vergi iadelerinden DAMGA VERGİSİ KESİLMEYECEKTİR
   
 2. MAJESTE

  MAJESTE Kadim Dost

  Katılım:
  19 Kasım 2005
  Mesaj:
  10
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  İSTANBUL

  En Az 1 İşçi Çalıştıran Sanayi İşletmelerine Sanayi Siciline Kayıt Yaptırma Zorunluluğu Getirilmiştir. Aşağadaki butona basın ve çıkan kanunun indirin...

  Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir.Üye Olmak İçin Tiklayın...
   

Bu Sayfayı Paylaş