Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçu

'Ceza İçtihatları' forumunda fells2 tarafından 12 Haziran 2009 tarihinde açılan konu

 1. fells2

  fells2 Banned

  Katılım:
  3 Şubat 2008
  Mesaj:
  13
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  Lawyer
  Şehir:
  Turkey

  T.C. YARGITAY
  10.Ceza Dairesi

  Esas: 2008/15941
  Karar: 2009/6457
  Karar Tarihi: 06.04.2009

  ÖZET: Sanığın tekerrüre esas alınan mahkumiyetinin, evvelki mahkumiyet hükmünü veren mahkemece 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi uyarınca, hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin olarak verilecek kararın sonucuna göre sanık hakkındaki cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilip çektirilmeyeceğine karar verilmesi zorunluluğu bozmayı gerektirir.

  (5083 S. K. m. 1) (5237 S. K. m. 5, 7, 53, 58) (5252 S. K. Geç. m. 1) (2918 S. K. m. 119) (765 S. K. m. 59, 72, 512, 522, 523) (647 S. K. m. 4, 6) (5271 S. K. m. 231)

  Dava ve Karar: Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sanıklar Mehmet Y…….. ve Zeki Y……hakkında Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucu, 24.04.2008 tarihinde 2008/35 esas ve 2008/123 karar sayı ile kurulan mahkumiyete dair hükümlerin sanıklar müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın onama isteyen tebliğnamesi ile 13.11.2008 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı Dosya incelendi: Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

  A- Sanık Mehmet Y…… hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan verilen hükmün incelenmesi:

  Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre; yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine; ancak:

  1- Hükmolunan adli para cezasının 5083 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı kararının 1. maddesi uyarınca Türk Lirası (TL) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

  2- 5237 sayılı TCK’nın 5 ve 53. maddeleri ile 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un geçici 1. maddesi hükmü gereğince sanık hakkında 2918 sayılı Yasanın 119. maddesinin uygulanmasına olanak bulunmaması,

  Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA; ancak bu aykırılıkların yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;

  1- Sanık hakkında hükmedilen sonuç adli para cezasının 3.000 TL olarak değiştirilmesi,

  2- Sanık hakkında 2918 sayılı Kanun’un 119. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümün hükümden çıkarılması,

  Suretiyle hükmün Düzeltilerek ONANMASINA,

  B- Sanık Zeki Y……hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan verilen hükmün incelenmesi:

  Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine; ancak:

  1- Sanığın tekerrüre esas alınan mahkumiyetinin 765 sayılı TCK’nın 512/1, 522, 523, 59, 72 ve 647 sayılı Kanunun 4, 6. maddeleri gereğince hükmedilen ve ertelenen 69 YTL adli para cezası olması ve 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı kanunla değişik 5271 sayılı CMK’nın 231/5. maddesindeki <Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması> seçeneğine de yer verilmesi nedeniyle, evvelki mahkumiyet hükmünü veren mahkemece 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi uyarınca, hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin olarak verilecek kararın sonucuna göre sanık hakkındaki cezanın TCK’nın 58. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilip çektirilmeyeceğine karar verilmesi zorunluluğu,

  2- Adli para cezasının; 5083 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile hükümden sonra 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 04.04.2007 ve 2007/11963 sayılı kararının 1. maddesi uyarınca Türk Lirası (TL) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

  3- 5237 sayılı TCK’nın 5 ve 53. maddeleri ile 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunu’nun geçici 1. maddesi hükmü gereğince sanık hakkında 2918 sayılı Yasa’nın 119. maddesinin uygulanmasına olanak bulunmaması,

  Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 06.04.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
   

Bu Sayfayı Paylaş